Nowości w Kancelarii

Ostatnie miesiące 2014 roku przyniosły kilka nowości w naszej Kancelarii. Ta najważniejsza to zmiana siedziby. Obecnie znaleźć nas można pod adresem Bogurodzicy 1/15. Nasze biuro jest teraz bardziej przystosowane do powiększającego się zespołu, do którego dołączyli aplikant adwokacki Piotr Barwina oraz Sekretarz Agnieszka Morawska.