Klienci indywidualni


Klienci indywidualni

Zajmujemy się obsługą prawną przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Naszym Klientom proponujemy indywidualne rozwiązania. Rozumiemy bowiem, że osiągnięcie określonego celu gospodarczego wymaga często kompletnego wykorzystania środków przewidzianych przez prawo gospodarcze i cywilne, administracyjne, a nawet karne.

Specjalizujemy się w prawie nieruchomości, prawie budowlanym, zamówień publicznych i obsłudze inwestycji budowlanych. Przygotowujemy przemyślane i bezpieczne umowy w obrocie gospodarczym, zapewniamy kompleksową obsługę spółek, potrafimy reprezentować interesy naszych Klientów przed sądami i urzędami. Skutecznie bronimy i oskarżamy w sprawach karnych.


Prawo cywilne i spory sądowe

Normy prawa cywilnego regulują szeroko rozumiane stosunki społeczno-gospodarcze zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. Funkcjonowanie w ramach tych stosunków nieodzownie wiążę się z niebezpieczeństwem wystąpienia sytuacji spornych, a strategia unikania ryzyk prawnych nie zawsze zdaje rezultat. W takich sytuacjach – w każdym wypadku, gdy wymaga tego interes Naszych Klientów – odważnie i zdecydowanie wkraczamy na drogę postępowania sądowego.

Pomagamy Klientom w realizowaniu ich praw z umów sprzedaży, czy najmu, dochodzimy odszkodowań, służymy pomocą w postępowaniach spadkowych oraz przy znoszeniu współwłasności. Istotnym elementem naszej praktyki jest realizowanie uprawnień z gwarancji i rękojmi względem deweloperów oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż samochodów.

Sprawy cywilne dla klientów indywidualnych prowadzą adwokat Magdalena Łakomy, adwokat Magdalena Pakuła oraz aplikant adwokacki Piotr Barwina.


Prawo karne

Każdy dzień niesie ze sobą ryzyko zaistnienia zdarzeń skutkujących odpowiedzialnością karną. Korzystając z posiadanej wiedzy i doświadczenia, oferujemy naszym Klientom skuteczną obronę zarówno w sprawach karnych, wykroczeniowych, jak i karno-skarbowych. Udzielamy pomocy również w postępowaniach karnych wykonawczych.

Z pełnym zaangażowaniem reprezentujemy przed sądami ofiary przestępstw, udzielając im jednocześnie wsparcia w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

W naszym Zespole specjalistą z zakresu prawa karnego jest adwokat Zbigniew Barwina. Obron w sprawach karnych podejmują się również chętnie adwokat Magdalena Łakomy oraz adwokat Magdalena Pakuła. Sprawami z zakresu prawa karnego-skarbowego zajmuje się aplikant adwokacki Bartosz Siemak, a w postępowaniach karnych wykonawczych broni naszych Klientów aplikant adwokacki Michał Białkowski.


Prawo rodzinne i opiekuńcze

Rozumiemy znaczenie prawidłowych stosunków rodzinnych zarówno w społeczeństwie, jak i pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Mając na uwadze złożoność relacji, które niejednokrotnie prowadzą do wewnętrznych sporów i napięć, oferujemy naszym Klientom profesjonalną pomoc i pełne wsparcie tak w rodzinnych sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych.

Zdobyte doświadczenie pozwala nam efektywnie prowadzić sprawy rozwodowe ze szczególnym uwzględnieniem dobra dzieci. Nigdy nie zapominamy przy tym o ważnej roli obojga rodziców w ich procesie wychowawczym. Starannie i rzetelnie przygotowana taktyka procesowa pozwala nam osiągać założone cele i w pełni zabezpieczać interes naszych Klientów.

Specjalistami z zakresu prawa rodzinnego są w naszym Zespole adwokat Magdalena Łakomy i adwokat Magdalena Pakuła oraz aplikant adwokacki Piotr Barwina.


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Praca, pozostająca jedną z głównych aktywności człowieka, jest nierozerwalnie związana z potrzebą zabezpieczenia jego podstawowych potrzeb bytowych. Zagrożenia i niebezpieczeństwa, które pociąga za sobą zarobkowe wykonywanie pracy nakładczej lub zawodowej coraz częściej wymaga wzmożonych działań prawnych na rzecz pełnego zabezpieczenia interesu pracownika w trakcie lub po zakończeniu okresu zatrudnienia lub wykonywania pracy zawodowej. Nasi Klienci otrzymują od nas pełne zaangażowanie w procesie dochodzenia ich praw i ochrony interesów w sprawach z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

W naszym Zespole specjalistą z tej dziedziny prawa jest adwokat Magdalena Pakuła.


Zakup mieszkania lub domu

Dzięki naszej znajomości rynku nieruchomości skutecznie wspieramy osoby fizyczne nabywające mieszkanie lub dom. Udzielamy wsparcia w negocjacjach, kontrolujemy zgodność z prawem umów deweloperskich, badamy księgi wieczyste, rejestry i ewidencje. Wszystko po to, by inwestycja we własne lokum pozbawiona była ryzyka.

Zajmujemy się restytucją i regulowaniem stanów prawnych nieruchomości. Istotny element naszej praktyki stanowią ponadto sprawy o zasiedzenie nieruchomości. Prowadzimy także postępowania rozgraniczeniowe.

W zakresie związanym z nieruchomościami klientów indywidualnych wspierają adwokat Magdalena Łakomy oraz adwokat Magdalena Pakuła.


Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i postępowanie przed ETPC

Prawa człowieka stanowią filar i wielowiekowe osiągnięcie kultury europejskiej. Stale rosnący poziom skomplikowania i regulacji życia społecznego, prowadzi niestety do coraz częstszych naruszeń w tym zakresie. Niejednokrotnie wymaga to zaangażowania trybunałów międzynarodowych, a w szczególności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Rozumiejąc wyjątkowość postępowania przed Trybunałem, często wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i skutecznie dochodzimy ich praw również przed tym Trybunałem.

Specjalistą z zakresu postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka jest adwokat Magdalena Łakomy.

Prawo podatkowe i karne skarbowe

Naszym Klientom zapewniamy pełną obsługę z zakresu prawa podatkowego w myśl zasady, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Korzystne podatkowo rozwiązania dobieramy indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy, co umożliwia uniknięcie potencjalnego sporu z organem podatkowym. W postępowaniach i kontrolach podatkowych interesu Klienta bronimy w sposób aktywny. Przewidzianymi przez ustawę środkami wymuszamy na organach sprawne poszukiwanie dowodów, co uniemożliwia określanie zobowiązań podatkowych na podstawie domniemań, przeczuć, czy też tylko dlatego, że nieprawidłowości wystąpiły u innego podmiotu. Już przed organem podatkowym I instancji przeciwdziałamy karygodnym praktykom prowadzenia postępowania pod z góry założoną tezę. Naszą szczególną troską otaczamy przedsiębiorców, którzy padli ofiarą przestępstwa skarbowego, a następnie są obarczani odpowiedzialnością podatkową przez organ, który sprawcy przestępstwa ująć nie potrafi, bądź nie chce, zaś straty budżetu rekompensuje kosztem legalnie działającego przedsiębiorcy.

Stanowczo odpowiadamy na sytuacje arbitralnego wykorzystywania prawa przez organ podatkowy, w szczególności bezprawnym zabezpieczeniom na majątku przedsiębiorcy czy odmowom zwrotu różnicy w podatku VAT, co zawsze uzasadnienie jest koniecznością zapobieżenia rzekomym nieprawidłowościom, które zazwyczaj znajdują potwierdzenie tylko i wyłącznie w wyobraźni organu podatkowego. Reprezentujemy skutecznie przedsiębiorcę w sprawach karnych skarbowych – zarówno w roli interwenienta domagającego się zwrotu zatrzymanych rzeczy jako przedmiotów pochodzących z przestępstwa bądź wykorzystanych do popełnienia przestępstwa, ale także w roli oskarżonego – tłumacząc nierzadko, że prawo karne nie jest narzędziem do rozwiązywania bieżących problemów podatkowych fiskusa, a odmienne rozumienie przepisu przez przedsiębiorcę stanowi o sporze podatkowym, nie o przestępstwie.

Specjalistami z zakresu prawa podatkowego i karnego skarbowego są adwokat Zbigniew Barwina, adwokat Bartosz Siemak, radca prawny Kamila Gazda oraz aplikant adwokacki Piotr Barwina.


Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami!


Kontakt