Współpraca

Robimy wszystko, by w ocenie naszych Klientów
być prawnikami godnymi zaufania.


Wiemy, że do osiągnięcia tego celu nie wystarczy ani nasza ciężka praca, ani wiedza prawnicza przekazywana w zrozumiałej i przystępnej formie, ani nawet najwyższy standard usług.

Równie ważne są jasno określone warunki współpracy i rozliczeń.

Dlatego też jesteśmy otwarci na potrzeby rynku i stosujemy różne formy wynagrodzenia za czynności adwokackie. W zależności od charakteru sprawy i indywidualnych potrzeb Klienta proponujemy różne formy wynagrodzenia ryczałtowego lub wynagrodzenie w oparciu o stawkę godzinową, której standardowa wysokość opiewa na kwotę 250 zł netto za godzinę. W każdym przypadku elastyczne warunki finansowe dostosowujemy do preferencji i oczekiwań Klientów, np. poprzez połączenie godzinowego i ryczałtowego sposobu rozliczenia.

Chętnie podejmujemy wyzwania. Nie boimy się uzależniania części naszego wynagrodzenia od wyniku prowadzonej sprawy.

Wyznajemy zasadę, że ilość, rodzaj i jakość świadczonej przez nas pracy oraz wysokość naszego wynagrodzenia powinna być dla naszych Klientów jak najbardziej przejrzysta, dlatego przyjmując sprawę, ogromną wagę przywiązujemy do określenia wynagrodzenia w sposób pozwalający Klientowi na oszacowanie kosztów naszego wsparcia.

Uczciwość i szacunek dla Klienta pozwalają nam budować wzajemne zaufanie.

Masz pytania ?
Skontaktuj się z nami!


Kontakt